Volmacht

Bijzondere overeenkomsten in 2003: lastgeving

Definitie - bewijs - omvangvertegenwoordigingsbevoegdheid - rekenschap - bezoldiging - einde

Partijen kunnen zelf de omvang van de lastgeving overeenkomen.

Artikel 1987 BW

Artikel 1988 BW