Volmacht

Bijzondere overeenkomsten in 2003: lastgeving

Definitie - bewijs - omvangvertegenwoordigingsbevoegdheid - rekenschap - bezoldiging - einde

Een lasthebber die in naam van een lastgever en binnen de omvang van zijn volmacht heeft gehandeld, brengt de juridische fictie met zich mee dat dat de lastgever wordt geacht zelf te hebben gehandeld.

Artikel 1997 BW

Artikel 1998 BW


De bekrachtiging

Het schijnmandaat

Zaakwaarneming