Rechtsleer inzake lastgeving


2005 : Dienstenovereenkomsten : Lastgeving
2003 : Lastgeving: Definitie - bewijs - omvang - vertegenwoordigingsbevoegdheid - rekenschap - bezoldiging - einde