Algemeen - Vennootschap - Nalatenschap - Notarieel

Een vennootschap moet bestuurd worden. Men kan op dat bestuur de principes van de volmacht toepassen. Maar hierop bestaan uitzonderingen. Vooral de orgaantheorie wijkt af van de algemene beginselen inzake volmacht.

Bij de oprichting van een aantal vennootschapsvormen (zoals nv en bvba) komen heel wat vormvereisten kijken. Ook voor de volmachten tot oprichting van deze vennootschapsvormen gelden heel wat vormvereisten: Men kan iemand volmacht geven om een naamloze vennootschap op te richten.