Post-mortem mandaat

Post-mortem mandaat gaat pas bij het overlijden van de lastgever in.

Volgens artikel 2003 van het Burgerlijk Wetboek eindig met mandaat bij het overlijden, maar deze rechtsregels is niet van openbare orde en partijen mogen ervan afwijken.

Maar bij het post-mortemmandaat komt men in het vaarwater van de vormvereisten aangaande testamenten.

2007 Topic : Testament