Belgisch Burgerlijk Wetboek
Boek I :  Personen : Titel XI. - Meerderjarigheid, voorlopig bewind, onbekwaamverklaringen en bijstand van een gerechtelijk raadsman

Hoofdstuk I. - Meerderjarigheid


Art. 488. <W 19-01-1990, art. 2> De meerderjarigheid is vastgesteld op de volle leeftijd van achttien jaren; op die leeftijd is men bekwaam tot alle handelingen van het burgerlijk leven.


Commentaar

In 1990 heeft de wetgever de meerderjarigheid verlaagd van 21 naar 18 jaar.