Minderjarige
Ouders oefenen het ouderlijk gezag uit (art. 372 BW)

De ouders kunnen ook een regeling treffen aangaande de aanduiding van een voogd over de minderjarige.

De voodij over een minderjarige valt pas open als geen van de ouders nog het ouderlijk gezag uitoefent. (art. 375 BW)

De grootouders hebben een recht op persoonlijk contact met hun minderjarig kleinkind.

De ouders beheren de goederen van de minderjarige (art. 376 BW).

Vanaf de leeftijd van 12 jaar moet een minderjarige toestemmen in de erkenning van het vaderschap of moederschap (art. 329bis BW) alsook toestemming geven tot zijn eigen adoptie (art. 348-1 BW)

Een minderjarige kan in beginsel niet huwen (art. 144 BW).

De ouders moeten hun kinderen onderhouden (art. 203 BW) en ook omgekeerd (art. 205 BW).

Ingeval van echtscheiding door onderlinge toestemming zullen de echtgenoten met elkaar een overeenkomst moeten afsluiten aangaande hun minderjarige kinderen (art. 1288 Ger.W.)

De minderjarige heeft schoolplicht en schoolvakanties.