Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek 1 : Personen :

Titel X. - Minderjarigheid, voogdij en ontvoogding

Hoofdstuk I. - Minderjarige

Hoofdstuk II. Voogdij: Ontstaan van de voogdij - Organisatie van de voogdij - Toeziende voogd - Werking van de voogdij - Voogdijrekeningen en voogdijverslag

Hoofdstuk IIbis. - Pleegvoogdij

Hoofdstuk III. - Ontvoogding: Art. 476-487

Hoofdstuk IV. - Verlengde minderjarigheid

Titel XI :  Meerderjarigheid - voorlopig bewind - onbekwaamverklaring en bijstand van een gerechtelijk raadsman