opzegtermijn

Overeenkomsten met opeenvolgende prestaties kunnen voorzien in een opzegmogelijkheid. Daarbij zal men een opzegtermijn voorzien.

Een opzeg wordt vaak gedaan in een opzegbrief.


De opzegtermijn is van belang in huurzaken.

Ingeval van verhuring van een woning die dient tot hoofdvervblijfplaats van de huurder, moet de verhuurder de huurovereenkomst kosteloos laten registreren (art. 5bis Woninghuurwet). Zolang hij dit niet gedaan, hoeft de huurder geen 3 maanden vooraf op te zeggen (art. 3 Woninghuurwet). Hij kan de huurovereenkomst wel kosteloos laten registreren (art. 161 W. Reg.).