Belgisch Burgerlijk Wetboek

 Titel XVII. - Inpandgeving

Art. 2071. Inpandgeving is een contract waarbij een schuldenaar aan zijn schuldeiser een zaak afgeeft tot zekerheid van de schuld.

  (Goederen die krachtens de wet niet vatbaar zijn voor overdracht, kunnen evenmin in pand worden gegeven.)

<W 1999-03-18/36, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 08-06-1999>