Belgisch Burgerlijk Wetboek
Boek III - Titel XVII. - Inpandgeving

Hoofdstuk I. - Pand

  ...
  Art. 2074. Dit voorrecht kan niet bestaan dan voor zover er een openbare of een behoorlijk geregistreerde onderhandse akte is, die de opgave van de verschuldigde som bevat, en die de soort ende aard van de in pand gegeven zaken aanduidt of waarbij een staat van hun hoedanigheid, gewicht en maat gevoegd is.

  De schriftelijke akte en haar registratie zijn echter alleen voorgeschreven in zaken die de waarde van 375 EUR te boven gaan.

Vorm en bewijs van het burgerlijk pand
- Het opstellen van contracten

Wetsgeschiedenis