Verjaring in het Burgerlijk Wetboek

Zakelijke rechten

 

 

Periodieke inkomsten

5 jarige verjaringstermijn, artikel 2277 B.W. huurgelden, interesten.

 

 

2747.com / law / civil / prescription

contact

Burgerlijk recht

Belgische Hof van Cassatie, 16 november 2001

De schuld van een vergoeding inzake een gebruik zonder recht, noch titel, en waarvan het bedrag door de rechter is geraamd, heeft geen periodiek karakter en valt daarom buiten het toepassingsgebied van de vijfjarige verjaringstermijn van art. 2277 B.W.

( Rechtskundig Weekblad, R.W. 2002-2003, bladzijde 1053, met noot C. LEBON)