privaatrecht
Burgerlijk Recht
- Personen- en familierecht
- Zakenrecht
- Schenkingen, testamenten, erfrecht
- Verbintenissen
- Huwelijksvermogensrecht
- Voorrechten en hypotheken
- Bijzondere overeenkomsten
- Onrechtmatige daad
Procesrecht (Gerechtelijk privaatrecht)
- Bevoegdheid
- Beslagrecht


Internationaal Privaatrecht

Handels-, financieel en economisch recht
- Vennootschappenrecht
- Failissement en gerechtelijk akkoord
- Wissel- en chequerecht - Handelspraktijken
Sociaal Recht
- Arbeidsovereenkomsten
- Arbeidsongevallen
- Sociale Zekerheid