Titel I. - Genot en verlies van burgerlijke rechten

Hoofdstuk I. -  Genot van de burgerlijke rechten

Art. 7. De uitoefening van de burgerlijke rechten is onafhankelijk van de hoedanigheid van staatsburger, die alleen overeenkomstig de Grondwet wordt verkregen en behouden.

Art. 8. Ieder Belg heeft het genot van de burgerlijke rechten.

Art. 11. Een vreemdeling heeft in België het genot van alle aan de Belgen verleende burgerlijke rechten behoudens de uitzonderingen door de wet gesteld.
  Een vreemdeling die gemachtigd is zich in het Rijk te vestigen en die in het bevolkingsregister is ingeschreven, heeft het genot van alle aan de Belgen verleende burgerlijke rechten zolang hij in België verblijf houdt.


Wetsgeschiedenis