Titel I. - Genot en verlies van burgerlijke rechten

Hoofdstuk I. -  Genot van de burgerlijke rechten

Art. 7. De uitoefening van de burgerlijke rechten is onafhankelijk van de hoedanigheid van staatsburger, die alleen overeenkomstig de Grondwet wordt verkregen en behouden.

Art. 8. Ieder Belg heeft het genot van de burgerlijke rechten.

Art. 9. (Opgeheven) <W 15-12-1949, art. 29>

Art. 10. (Opgeheven) <W 15-12-1949, art. 29>

Art. 11. <W 15-12-1980, art. 84> Een vreemdeling heeft in België het genot van alle aan de Belgen verleende burgerlijke rechten behoudens de uitzonderingen door de wet gesteld.
  Een vreemdeling die gemachtigd is zich in het Rijk te vestigen en die in het bevolkingsregister is ingeschreven, heeft het genot van alle aan de Belgen verleende burgerlijke rechten zolang hij in België verblijf houdt.

Art. 12. (Opgeheven) <W 15-12-1949, art. 29>

Art. 13. (Opgeheven) <W 15-12-1980, art. 93>

Art. 14. (Opgeheven) <W 15-12-1949, art. 29>

Art. 15. (Opgeheven) <W 2004-07-16/31, art. 139, 020; Inwerkingtreding : 01-10-2004>

Art. 16. (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 2>

Hoofdstuk II. - Verlies van de burgerlijke rechten

Afdeling I. - Verlies van de burgerlijke rechten door verlies van de staat van Belg

Art. 17. (Opgeheven) <W 15-12-1949, art. 29>

Art. 18. (Opgeheven) <W 15-12-1949, art. 29>

Art. 19. (Opgeheven) <W 15-12-1949, art. 29>

Art. 20. (Opgeheven) <W 15-12-1949, art. 29>

Art. 21. (Opgeheven) <W 15-12-1949, art. 29>

Afdeling II. - Verlies van de burgerlijke rechten ten gevolge van rechterlijke veroordelingen

  Art. 22. (Opgeheven) <W 15-12-1949, art. 29>

  Art. 23. (Opgeheven) <W 15-12-1949, art. 29>

  Art. 24. (Opgeheven) <W 15-12-1949, art. 29>

  Art. 25. (Opgeheven) <W 15-12-1949, art. 29>

  Art. 26. (Opgeheven) <W 15-12-1949, art. 29>

  Art. 27. (Opgeheven) <W 15-12-1949, art. 29>

  Art. 28. (Opgeheven) <W 15-12-1949, art. 29>

  Art. 29. (Opgeheven) <W 15-12-1949, art. 29>

  Art. 30. (Opgeheven) <W 15-12-1949, art. 29>

  Art. 31. (Opgeheven) <W 15-12-1949, art. 29>

  Art. 32. (Opgeheven) <W 15-12-1949, art. 29>

  Art. 33. (Opgeheven) <W 15-12-1949, art. 29>