dading
Een dading is een overeenkomst die geregeld is in het Burgerlijk Wetboek.

Een dading staat gelijk met een beslissing in kracht van gewijsde in hoogste aanleg (art. 2052 BW).

Om het betaan van een dading te bewijzen, is een gechrift nodig (art. 2044 BW).

Om een dading te kunnen sluiten moet er sprake zijn van een echt geschil, dat niet geveinsd mag zijn. Het is wel voldoende dat iemand gelooft dat er een geschil is, ook al zou het voeren van een geding voor een jurist een opvoorhand verloren zaak zijn.

Alle gevallen waarin een dading kan worden gesloten staan ook open voor bemiddeling.