dading

Belgisch Burgerlijk Wetboek - Boek 3 - Titel 15 : Dading
....
Art. 2044

   Dading is een contract, waarbij partijen een gerezen geschil beëindigen, of een toekomstig geschil voorkomen.

   Dit contract moet schriftelijk opgemaakt worden.


Het opstellen van Notariele akten