dading

BW - Dading

Art. 2052

   Dadingen hebben tussen partijen kracht van gewijsde in hoogste aanleg.

   Men kan er niet tegen opkomen uit hoofde van dwaling omtrent het recht of uit hoofde van benadeling.