Het personeel statuut in het Belgisch IPR (1989)

Voor de verwijzingscategorie staat en bekwaamheid van personen (personeel statuut) is de aanknopingsfactor de nationaliteit.


Dit is van belang inzake huwelijk.