Titel II. - Akten van de burgerlijke stand

Hoofdstuk I. - Algemene bepalingen
Art. 34-54

Hoofdstuk II. - Akten van geboorte
Art. 55-57, 57bis, 58-62

Hoofdstuk III. - Akten van aangifte en akten van huwelijk
Art. 63-72, 72bis, 73-76

Hoofdstuk IV. - Akten van overlijden
Art. 77-80, 80bis, 81-87

Hoofdstuk V. - Akten van de burgerlijke stand betreffende militairen buiten het grondgebied van het Rijk
Art. 88-98

Hoofdstuk VI. - Verbetering van de akten van de burgelrijke stand
Art. 99-101

Titel III. - Woonplaats