Boek 3 : Titel XIV. - Borgtocht

Hoofdstuk IV. - Wettelijke borgtocht en gerechtelijke borgtocht


Artikel 2040 BW anno 2007:

Wanneeer iemand krachtens de wet of krachtens een veroordeling verplicht is een borg te stellen, moet de aangeboden borg voldoen aan de bij de artikelen 2018 en 2019 voorgeschreven vereisten.

Commentaar