Belgisch Burgerlijk Wetboek: Boek 2 :  Titel III. - Vruchtgebruik, gebruik en bewoning

Hoofdstuk I. - Vruchtgebruik

Art. 578. Vruchtgebruik is het recht om van een zaak waarvan een ander de eigendom heeft, het genot te hebben, zoals de eigenaar zelf, maar onder verplichting om de zaak zelf in stand te houden.

Art. 579. Vruchtgebruik wordt gevestigd door de wet of door de wil van de mens.

Art. 580. Vruchtgebruik kan worden gevestigd, of zuiver en eenvoudig, of voor een bepaalde tijd, of onder een voorwaarde.

Art. 581. Het kan worden gevestigd op alle soorten van roerende of onroerende goederen.

Afdeling I. - Rechten van de vruchtgebruiker

Afdeling II. - Verplichtingen van de vruchtgebruiker

Afdeling III. - Hoe vruchtgebruik eindigt