Het Belgisch Burgerlijk Wetboek

BOEK I I: PERSONEN

Genot en verlies van de burgerlijke rechten - Akten van de burgerlijke stand - Woonplaats (art. 102) - Afwezigen (art. 112) - Huwelijk - Echtscheiding

, Afstamming, Adoptie, Ouderlijk gezag, Minderjarigheid, Meerderjarigheid, Voorlopig bewind, Onbekwaamverklaring

BOEK II GOEDEREN EN VERSCHILLENDE BEPERKINGEN VAN DE EIGENDOM

Onroerende goederen, Roerende goederen, Eigendom, Vruchtgebruik, gebruik, bewoning, erfdienstbaarheden

BOEK III OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT

Erfenissen, Schenkingen onder de levenden en testamenten, Contracten of verbintenissen uit overeenkomsten in het algemeen, Verbintenissen buiten overeenkomst, Huwelijksvermogensstelsels, wettelijke samenwoning, Koop, Ruil, Huur, Lening, Bewaargeving en sekwester, Kanscontracten, Lastgeving, Borgtocht, Dading, Inpandgeving, Voorrechten en hypotheken, Verjaring.

 

2747.com / law / code / civil

contact

Vennootschapsrecht

Notarieel recht

Burgerlijk recht

Fiscaal recht