Belgisch Gerechtelijk Wetboek (Ger.W)

Deel I: Algemene beginselen

Termijnen

 

Deel II: Rechterlijke organisatie

Boek I:

Boek IV: Gerechtsdeurwaarders (art. 509 Ger.W)

 

Deel III: Bevoegdheid

 

Deel IV: Burgerlijke rechtspleging

Boek: IV: Bijzondere rechtsplegingen (art. 1148 Ger.W)

 

Deel V: Bewarend beslag, middelen tot tenuitvoerlegging en collectieve schuldenregeling

Beslagrecht, Collectieve schuldenregeling: minnelijke en gerechtelijke

 

2747.com / law / code / court

contact

Notarieel gerechtelijk privaatrecht

Het opstellen van notariele akten

Burgerlijk Recht

Beslagrecht

Het sluiten van een vastgoedcontract door een minderjarige