Echtscheiding in de Belgische Wetboeken

Echtscheiding in het Belgische Burgerlijk Wetboek

Anno 2006 zijn er wetsbepalingen betreffende de echtscheding te vinden in Titel VI. (art. 229 ev.) van het Belgische Burgerlijk

 

Echtscheiding in het Belgische Gerechtelijk Wetboek

 

2747.com / law / /

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht