Belgische wetgeving

Belgische Wetboeken

Burgerlijk Wetboek, Gerechtelijk Wetboek

 

Belgische Wetten

Woninghuurwet, handelshuurwet, pachtwet

 

2747.com / law / code / legislation

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht