Wetsbepalingen over het huwelijk anno 2006

Titel V van het Belgisch Burgerlijk Wetboek (BW)

Hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk te mogen aangaan

Vanaf artikel 143 BW

Huwelijksbeletselen

 

Formaliteiten betreffende de voltrekking van het huwelijk

Vanaf artikel 165 BW

 

Verzet tegen het huwelijk

Vanaf artikel 172 BW

 

Vorderingen tot nietigverklaring van het huwelijk

Vanaf artikel 180 BW

 

Verplichtingen die uit het huwelijk of de afstamming ontstaan

Vanaf artikel 203 BW

Onderhoudsverplichtingen

 

Wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten

Vanaf artikel 212 BW

Het primair huwelijksvermogensstelsel

 

Ontbinding van het huwelijk

artikel 227 BW anno 2006: Het huwelijk wordt ontbonden:

1 Door de dood van een van de echtgenoten;

2 Door echtscheiding

 

 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Publiek recht

Fiscaal recht

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht