Vennootschapsrecht anno 2002-2006

In december 2005 werd de afschaffing van de aandelen aan toonder gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet zal pas jaren later in werking treden.

 

In augustus 2002 werd de wet Coprorate Governance gestemd. Dit betekent de invoering van de vaste vertegenwoordiger.

 

2747.com / law / company / 2002

contact

Vennootschapsrecht

Notarieel vennootschapsrecht

Fiscaal recht