De notaris als raadsman : Vennootschap

Fiscaal advies inzake vennootschap

Gunstmaatregelen
De notaris moet het inlassen van bepaalde bedingen met het oog op het verkrijgen van gunstmaatregelen aan zijn klant aanraden.


Tegenwerpelijkheid
De notaris moet zijn klant inlichten aangaande de tegenwerpelijkheid aan de fiscale administratie.