Uitgiftepremie

In de naamloze vennootschap

Volstorting van de uitgiftepremie volgens art 587 W. Venn.

 

2747.com / law / / / Belgie

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Artikel 587 Belgische Wetboek van vennootschappen anno 2006

Van toepassing op de naamloze vennootschap.

Art. 587 Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving.

(zoals laatst gewijzigd bij art. 2, 42 W. 23 januari 2001 (B.S., 6 februari 2001 (eerste uitg.)), met ingang van 6 februari 2001 (art. 7).)

 

Artikel 586 Belgische Wetboek van vennootschappen anno 2006

Art. 586 Op ieder aandeel dat overeenstemt met inbreng in geld en op ieder aandeel dat geheel of ten dele overeenstemt met inbreng in natura moet een vierde worden gestort.

Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, moeten de aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met inbreng in natura volgestort zijn binnen een termijn van vijf jaar na de beslissing tot kapitaalverhoging.

 

2747.com / law / / / Belgie

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht