Uitgiftepremie

Een uitgiftepremie kan voorkomen bij een kapitaalsverhoging

 

In een naamloze vennootschap

Volstorting is vereist (2001)

 

2747.com / law / company / agio

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht