Belgisch Wetboek van Vennootschappen
Boek IX. De commanditaire vennootschappen op aandelen

Art. 657
   De bepalingen betreffende de naamloze vennootschappen zijn mede van toepassing op de commanditaire vennootschappen op aandelen, behoudens de in dit boek voorkomende wijzigingen of deze die volgen uit boek XII.


De commanditaire vennootschap op aandelen volgt dus de orgaantheorie zoals de naamloze vennootschap (art. 526 W.Venn.)