meerderheid

law - company - aim

Een doelswijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste vier vijfde van de stemmen heeft gekregen, in volgende vennootschapsvormen:

- Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Art. 287 W. Venn

- Naamloze Vennootschap: Art. 526 W. Venn.

- De Commanditaire vennootschap op aandelen: Art. 657 W. Venn.