Het doel van een vennootschap

In NV, BVBA, CVBA, Comm.V.A.

Het doel van deze vennootschappen moet in de oprichtingsakte worden vermeld.

Het uittreksel van statuten dat gepubliceerd wordt zal het doel van de vennootschap vermelden.

Doelswijziging:

- Statutenwijziging: 4/5de meerderheid van de aandeelhouders

- Bijzonder verslag van het bestuur over het waarom van de doelwijziging

- Staat van activa en passiva

Overschrijding van het doel:

in de NV: art. 526 W. Venn.(2006)

VOF en gewone commanditaire vennootschap

Deze vennootschappen zijn anno 2006 niet verplicht van een doel te vermelden in het uittreksel van de statuten dat gepubliceerd wordt.

 

2747.com / law / company / aim

contact

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht

Fiscaal recht

Overeenkomstenrecht

 

1.Het doel van een vennootschap moet worden uitgedrukt in haar statuten

2.Bij wijziging van het doel van een vennootschap moet er een staat van actief en passief zijn

3.Een stichting moet een belangeloos doel hebben

4.Bij wijziging van het doel van een vennootschap moet het bestuur van de vennootschap een verslag uitbrengen waarin aan de aandeelhouders de argumenten voor een doelwijzinging worden uiteengezet

5.Om het doel van een bvba te wijzigen moet men beschikken over een staat van activa en passiva

6.De raad van bestuur in moet een verslag maken om het doel van een nv te wijzigen

7. Een uitbreding van het doel is geen wijziging van het doel

law / company / aim