Uitbreiding van het doel van een vennootschap

In NV, BVBA, CVBA

De uitbreiding van het doel van een vennootschap, vereist een statutenwijziging.

Noodzakelijkheid uitbreiding van het doel van een vennootschap:

De raad van bestuur dient een verslag op te maken over de noodzakelijkheid van de uitbreiding van het maatschappelijk doel der vennootschap.

Er moet tevens staat der actieve en passieve toestand der vennootschap worden opgemaakt.

Deze 2 documenten zullen gehecht worden aan het verslag van de algemene vergadering.

Model van algemene vergadering tot uitbreiding van het doel van een NV anno 1997.

 

2747.com / law / company / aim extension

contact

Vennootschapsrecht

Notarieel recht

Burgerlijk recht