De alarmbelprocedure

Wanneer het netto actief ten opzichte van het kapitaal daal, kan dit nefaste gevolgen hebben voor de financiele toestand van de vennootschap.

De kapitaalverschaffers moeten hiervan op de hoogte gebracht worden. Het is het bestuur van de vennootschap dat de algemene vergadering van aandeelhouders moet samenroepen.

Voor de NV vinden we deze regeling in artikel 663 Wetboek van vennootscappen. Het netto aktief mag niet bedaald zijn onder de helft van het maatschappelijk kapitaal.

De alarmbelprocedure is van openbare orde: men kan er niet conventioneel van afwijken in de statuten. Wel is het toegelaten in de statuten een sterngere regeling te voorzien, waardoor bijvoorbeeld het bestuur de algemene veragdering moet samengeroepen wanneer het netto actief beneden de 3/4de van het maatschappelijk kapitaal is gedaald.

2747.com / law /

contact

Vennootschapsrecht

Notarieel vennootschaprecht

Beginselen van vennootschapsbelasting

Faillissementsrecht

Beslagrecht