Verplichte bijzondere verslaggeving bij vrijwillige ontbinding van een nv, cva, bvba, cvba

Verslag van het bestuursorgaan

Staat van activa en passiva die niet meer dan 3 maanden voordien mag zijn vastgesteld

Controleverslag van een bedrijfsrevisor

Kennisgeving van de verslagen aan de aandeelhouders

Notariele controle

Sancties op het ontbreken van voormelde verslagen

Dwingend recht of openbare orde?

 

2747.com / law / company / annulment

contact

Vennootschapsrecht

Bestuur van vennootschappen

Het opstellen van notariele akten