De statutenwijziging

De wet voorziet hoe de statuten van bepaalde vennootschapstypes kunnen worden gewijzigd. Indien de wet, noch de statuten zelf iets voorzien, dan zal de unanimiteit van de vennoten of aandeelhouders vereist zijn om de statuten te wijzigen.

Doelswijziging, kapitaalsvermindering, kapitaalsverhoging

Naamloze vennootschap

Aanwezigheid, Drie/vierde meerderheid, notariele akte,

 

Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Drie/vierde meerderheid, notariele akte

 

Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Unanimiteit van de vennoten (tenzij in de statuten een andere regeling is overeengekomen) of vier/vijfde meerderheid voor een doelwijziging (2006), notariele akte

 

Commanditaire vennootschap op aandelen

notariele akte

 

 

Vennootschap onder Firma

Unanimiteit van de vennoten.

 

2747.com / law / company /  article change

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht