articles

De statuten van een vennootschap

De vennootschappen krijgen langer tijd om hun statuten aan te passen aan de wet van 1999 .

Bij de oprichting leggen de oprichters de statuten van de vennootschap vast. Dit zijn de afpsraken de werking van de vennootschap regelen. Deze afspraken kunnen tijdens de duur van de vennootschap worden gewijzigd. Dit noemen we een statutenwijziging. Normaal heeft men een 3/4de meerdeheid nodig voor een statutenwijziging (1.)

Na iedere statutenwijziging wordt een gecoordineerde versie van de statuten neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. (2.)

(3.)

(4.)

(5.)

1 . - De statuten worden vastgesteld bij de oprichting van de vennootschap

2. Om de statuten van een nv of een bvba te wijzigen heeft men volgens de wet een 3/4de meerderheid nodig.

3. - Voor nv, bvba en cvba moet men beroep doen op een notaris om de vennootschap op te richten of de statuten te wijzigen

4 . - In vele statuten wordt verwezen naar bepaalde artikelen uit de vennootschapswetgeving

Belgium