Om de statuten van een nv en bvba op te stellen of te wijzigen moet men beroep doen op een notaris

Deze interessante vennootschapsvormen, vragen om meer garanties wat de deugelijke werking betreft. Een onderdeel van dergelijke werking vinden we terug in de vereiste om de statuten te laten opstellen of wijzigen door een gespeciliseerde jurist terzake, namelijk de notaris.

Belgie