In vele statuten wordt verwezen naar bepaalde artikelen uit de vennootschapswetgeving

Zelfs zonder de verwijzing naar bepaalde artikelen uit de vennootschapswetgeving, is deze wetgeving automatisch van toepassing op de vennootschappen

Helaas is het zo dat de nummering van de artikelen doorheen de jaren door de wetgever soms gewijzigd wordt bij hervormingen van het vennootschapsrecht.

In zekere zin dringt zich dan een statutenwijziging op. Toch zal men in de praktijk meestal daarmee wachten totdat een wijziging van de statuten zich opdringt.

Agenda:

5/ Aanpassing van de statuten aan het huidig Wetboek van Vennootschappen:
a) in artikel .... van de statuten wordt de verwijzing naar artikel ..... vervangen door de artikelen ... en ... van het Wetboek van Vennootschappen;
b) in artikel ... van de statuten wordt de verwijzing naar artikel ... vervangen door artikel .... van het Wetboek van Vennootschappen;
c) in artikel .... van de statuten wordt de verwijzing naar de bepalingen van de gecoŲrdineerde wetten op de handelsvennootschappen vervangen door de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Beslissing:

Aanpassing van de statuten aan het huidig Wetboek van Vennootschappen:
a) in artikel ... van de statuten wordt de verwijzing naar artikel ....... vervangen door de artikelen ... en ... van het Wetboek van Vennootschappen;
b) in artikel .... van de statuten wordt de verwijzing naar artikel .... vervangen door artikel .... van het Wetboek van Vennootschappen;
c) in artikel ... wordt de verwijzing naar de bepalingen van de gecoŲrdineerde wetten op de handelsvennootschappen vervangen door de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met algeheelheid der stemmen.

Enkele voorbeelden van wijzigingen:

Oud artikelIn 2003inhoud
77bis617-
79874-
122 bis alinea 2309 en 310Voorkeurrecht in bvba
125233-

Belgie