De aanwezigheidslijst in een vennootschap

Bij een verslagschrift van een algemene vergadering

Het is niet verplicht een aparte aanwezigheidslijst op te stellen. De notaris kan ook de aanwezigheid van de aandeelhouders vaststellen in zijn notarieel verslagschrift.

Indien men niet weet hoeveel aandelen de aandeelhouders zullen meebrengen, kan het werken met een aan te hechten aanwezigheidslijst handig zijn voor de notaris.

 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Publiek recht

Fiscaal recht

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht

 

Uit het verslagschrift van de algemene vergadering

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

De aandeelhouders van wie de naam, voornamen, beroep, woonplaats of de benaming en de maatschappelijke zetel, alsook het getal effecten dat ieder van hen bezit, vermeld zijn in de bij deze akte gevoegde aanwezigheidslijst, zijn aanwezig of vertegenwoordigd.

Na lezing wordt op de lijst geschreven dat ze een bijlage is van deze akte en wordt ze door ons, Notaris, ondertekend.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat :

A. De vergadering van vandaag volgende agenda heeft : ...

B. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders, in het bezit van geheel het maatschappelijk kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat deze vergadering regelmatig is samengesteld en geldig kan beraadslagen over alle punten van de agenda, zonder het bewijs te moeten leveren dat alle formaliteiten van bijeenroeping vervuld werden.

Nadat alle leden van de vergadering met deze uiteenzetting hebben ingestemd, legt de voorzitter volgende beslissingen ter stemming.

Vervolgens behandelt de vergadering de punten van de agenda, en na beraadslaging neemt zij de hiernavolgende beslissingen met eenparigheid van stemmen :