Aanwezigheid in een vennootschap

Voltallige aanwezigheid op de algemene vergadering

Aanwezigheidslijst (1996), vaststelling in notarieel verslagschrift (2001)

 

Afwezigheid van bepaalde aandeelhouders

Oproepingsformaliteiten: aangetekende brief, publicatie in de media

 

Aanwezigheid op de raad van bestuur

 

2747.com / law / company / attendance

contact

Publiek recht Burgerlijk recht