Vennootschapsrecht in Belgie

De algemene vergadering

Het bestuur van vennootschappen

De statutenwijziging

Kapitaal

De ontbinding en vereffening

De commanditaire vennootschap

Het administratiekantoor

By 2747.com / law / Belgie

2747.com / law / company

contact

Notarieel vennootschapsrecht

 

Over de vennootschap in Belgie:

A-E

F-M

N-S

T-Z

naam

doel

inbreng

notaris

vertegenwoordiging

kapitaal

volmacht

rechtspersoonlijkheid

voorkeurecht

stemafspraken

Andere deelgebieden van het recht: faillissementsrecht, beslagrecht, handelsrecht, handelshuurwetgeving, boekhoudwetgeving, notarieel recht, erfrecht, familierecht.

 

 

notaris

naam

belangenconflict

rechtspersoonlijkheid

voorkooprecht

Aandeel

Aandeelhouder

Aandeelhoudersregister

Aansprakelijkheid

Advocaat

Agenda

Belgisch Staatsblad

Algemene vergadering

Bestuurder

Boekhouding

Doel

Familie

Financieel plan

Handtekening

Identificatie

Inbreng

Inschrijving

Kapitaal

Naam

Notaris

Omzetting

Oprichtersaansprakelijkheid

Oprichting

Patrimonium

Publicatie

Raad van bestuur

Rechtbank

Statuten

Uittreding

Vennoot

Vereniging

Vertegenwoordiging

Volmacht

Voorkeurecht

Winst

Winstoogmerk

Wetboek

Zaakvoerder

Zetel

 

Oprichting van een bvba of een nv

Voor de oprichting van een bvba of een nv gaat men langs bij de notaris. In 2005 kost het 800 euro om een bvba op te richten met een kapitaal van 18.550 euro waarvan 6.200 euro volstort. Zodra u de notaris de nodige gegevens bezorgde, kan de oprichtingsakte normaal binnen de week worden ondertekend. Deze akte moet naar de registratie. Van de geregistreerde akte wordt een kopij gemaakt en die wordt neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel door de notaris samen met de tekst die in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zal worden gepubliceerd. De vennootschap bestaat vanaf die neerlegging. De publicatie is te bekijken op de website van het Ministerie van Justitie in 2005.

Contact

by www.2747.com

This page in English