De raad van bestuur

1. Normaal gezien bestaat een raad van bestuur uit minimum 3 bestuurders

2. Model van verslag van de raad van bestuur

3. De raad van bestuur moet in principe vergaderen en beraadslagen

4. In de statuten kan men bepalen door hoeveel bestuurders de vennootschap geldig kan vertegenwoordigd worden

5. Wanneer de Raad van Bestuur van een naamloze vennootschap zich niet kan inlaten met het dagelijk bestuur van de vennootschap, kan men dat dagelijks bestuur aan andere personen opdragen