In de statuten kan men bepalen door hoeveel bestuurders de Raad van bestuur geldig kan vertegenwoordigd worden.

De Raad van Bestuur vergadert en neem besluiten. Zij doet dit meestal op de maatschappelijke zetel.

Wanneer echter de vennootschap moet vertegenwoordigd worden is het niet aangewezen dat de voltallige Raad van Bestuur zou moeten opdagen.

Daarom kan men in de statuten bepalen door hoeveel bestuurders de vennootschap geldig wordt vertegenwoordigd. Eventueel zal de vennootschap dus kunnen vertegenwoordigd worden door 1 bestuurder.

Dit wil niet zeggen dat deze ene bestuurder zelfstandig alles kan beslissen zoals een zaakvoerder in een bvba. Voor iedere handeling waarvoor 1 bestuurder de vennootschap vertegenwoordigt, werd de belissing om de rechtshandeling te stellen reeds genomen in de Raad van Bestuur. Met andere woorden, de bestuurder die de vennootschap alleen vertegenwoordigd heeft niet alleen beslist, hij moet iedere keer gedekt zijn door de besluitvorming van de Raad van Bestuur.