De raad van bestuur

Een raad van bestuur is een collegiaal bestuur waar moet vergaderd worden. Een raad van bestuur kan nooit uit 1 enkele persoon alleen bestaan, ok niet bij volmacht.

 

(NV) De raad van bestuur in de naamloze vennootschap

Vergaderingen van de raad van bestuur

Samenstelling van de raad van bestuur: De wet voorziet dat de raad van bestuur uit minstens 3 bestuurders moet bestaan. Indien er slechts twee aandeelhouders zijn, mag de raad van bestuur uit twee bestuurders bestaan.

De statuten kunnen voorzien dat de raad van bestuur besluiten mag nemen bij eenparige schriftelijke besluitvorming. (art 521 W.Venn.)

Eens de raad van bestuur heeft vergaderd en een besluit heeft genomen, kan het zijn dat de vennootschap moet vertegenwoordigd worden om bijvoorbeeld een contract te tekenen. De statuten kunnen in een regeling voorzien om de raad van bestuur te vertegenwoordigen. Bij de regeling van de vertegenwoordiging zal steeds de aanwezigheid van een bestuurder moeten voorzien zijn.

Omdat de raad van bestuur niet over ieder kleinste detail kan vergaderen en besluiten, werd in de wet voorzien dat het toegelaten is om in de statuten het dagelijks bestuur van de vennootschap toe te vertrouwen aan een of meer personen (art 525 W.Venn.)

Zelfs al voorzien de statuten niets, dan nog kan de raad van bestuur steeds een bijzondere volmacht aan eender wie geven om zich te laten vertegenwoordigen bij de uitvoering van zijn beslissing.

Bij het openvallen van een plaats van een bestuurder, kunnen de overige bestuurders een bestuurder coopteren. (art. 519 W.Venn)

 

(VZW) De raad van bestuur in een Vereniging zonder winstoormerk

 

 

 

2747.com / law / company / board of directors

contact

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht

Fiscaal recht

Overeenkomstenrecht

 

De raad van bestuur

1. Normaal gezien bestaat een raad van bestuur uit minimum 3 bestuurders

2. Model van verslag van de raad van bestuur

3. De raad van bestuur moet in principe vergaderen en beraadslagen

4. In de statuten kan men bepalen door hoeveel bestuurders de vennootschap geldig kan vertegenwoordigd worden

5. Wanneer de Raad van Bestuur van een naamloze vennootschap zich niet kan inlaten met het dagelijk bestuur van de vennootschap, kan men dat dagelijks bestuur aan andere personen opdragen