Model van een verslag van de raad van bestuur

NV "XYZ" met zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 50, HR Antwerpen 50.50, BTW 505.505.505.

De raad van bestuur van nv "XYZ" is bijeengekomen op 5 november 2003 om 16 uur op de zetel van de vennootschap.

 

Opgemaakt te Antwerpen

5 november 2002

(getekend)

De heer A

bestuurder

(getekend)

De heer B

bestuurder

(getekend)

De heer C

bestuurder