Wetboek van Vennootschappen

Boek VI. - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Titel III. - Effecten en hun overdracht en overgang

Hoofdstuk IV. - Obligaties

Art. 243. uitgifte van obligaties op naam

Art. 244. het contract van lening

Art. 245. Obligaties die bij uitloting terugbetaalbaar zijn

Art. 246. De vennootschap kan een hypotheek verlenen

Art. 247.

Art. 248. zuivering of tot uitwinning van de bezwaarde goederen

Wettekst anno 2007