Wetboek van Vennootschappen

Boek VIII. - De naamloze vennootschap: Titel III. - Effecten en hun overdracht en overgang

CategorieŽn van effecten

Afdeling III. - Obligaties

Obligaties: Art. 485-486

Onderafdeling I. - Ontbindende voorwaarde. Art. 487

Onderafdeling II. - Obligaties met premie. Art. 488

Onderafdeling III. - Converteerbare obligaties. Art. 489-492

Onderafdeling IV. - Hypothecaire obligaties. Art. 493-495

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht